kredi për bizneset e vogla & të mesme

Zgjeroni

biznesin tuaj

merr një ofertë të personalizuar

PËRFITIMET E PAKETËS SË BIZNESIT

Aprovim i shpejtë

Kredi brenda
2-3 javësh

30.000 - 400.000 Eur

merr kredinë që i përshtatet
biznesit tuaj

Lehtësi në procedura

Thjeshtësi dhe lehtësi
në dokumentacion

Komision disbursimi 0.5%

Staf i dedikuar

MasterCard
për biznesin tuaj

Kosto 50% më lirë

E-Banking

Kosto 50% më lirë

Përse Union Bank?

Për më shumë informacion telefononi falas në

0800 0800

merr një ofertë të personalizuar

Shembull 1

Kredi për investim

 • Shuma e financimit 280.000 Euro
 • Afati 10 vite
 • Kësti 2.970 Euro

Shembull 2

Kredi për blerje pajisje

 • Shuma e financimit 120.000 Euro
 • Afati 5 vite
 • Kësti 2.264 Euro

Shembull 3

Kredi për inventar

 • Shuma e financimit 80.000 Euro
 • Afati 3 vite
 • Kësti 2.415 Euro

Shembull 4

Overdraft për invetar

 • Shuma e financimit 50.000 Euro
 • Afati 1 vit
 • Kësti 229 Euro

Ofertë e personalizuar

Ju lutemi plotësoni të dhënat dhe një specialist do t’ju kontaktojë për një ofertë të personalizuar.

Plotësoni Formën

Për biznesin tuaj




Për Ju