UB ONLINE

UB Online eshte sherbimi elektronik qe ju mundeson kontrollin e llogarive dhe kryerjen e
transaksioneve bankare 24 ore te dites /7 dite te javes thjesht duke perdorur nje kompjuter
me akses ne internet.

Me UB Online perfitoni komoditetin e veprimeve bankare kur dhe ku doni ju!

Paketa Baze e sherbimit ju mundeson:

  • Kontrollin e balancave dhe levizjeve te Llogarive Rrjedhese apo te Kursimit;
  • Kontrollin e balancave dhe informacion te detajuar per Depozitat dhe Kredite;
  • Nxjerrje Llogarie (Statement) – Levizjet ne llogari;
  • Informacion mbi kursin e kembimit, normat e interesit;
  • Transferta te parave midis llogarive tuaja personale brenda Union Bank

Kryerjen e pagesave per:

  • Karten e Kreditit;
  • Utilitetet si: OSHEE, Ujesjelles, Telefoni Celulare dhe Albtelekom, Digitalb;


Paketa e Plote, mundeson te gjitha sherbimet e Paketes Baze si dhe transferta:

  • Nga llogaria juaj ne llogari te personave te tjere brenda Union Bank;
  • Nga llogaria juaj ne llogari prane bankave te tjera brenda vendit (transferta kombetare);
  • Nga llogaria juaj ne llogari prane bankave te huaja ne te gjithe boten (transferta nderkombetare);