UB Online eshte sherbimi elektronik qe ju mundeson kontrollin e llogarive tuaja dhe kryerjen e transaksioneve bankare 24 ore te dites / 7 dite te javes thjesht duke perdorur nje kompjuter me akses ne internet.

Me UB Online perfitoni komoditetin e veprimeve bankare kur dhe ku doni ju!

Paketa Baze e sherbimit ju mundeson:

Kontrollin e balancave dhe levizjeve te Llogarive Rrjedhese;
Kontrollin e balancave dhe informacion te detajuar per Depozitat dhe Kredite;
Nxjerrje Llogarie (Statement) – Levizjet ne llogari;
Informacion mbi kursin e kembimit, normat e interesit;

Paketa e Plote, mundeson te gjitha sherbimet e Paketes Baze si dhe:

Pagesen e detyrimeve tatimore;
Pagesa per Karten e Kreditit;
Pagesen e utiliteteve si: OSHEE, Ujesjelles, Telefoni Celulare dhe Albtelekom, Digitalb;
Transferta te parave midis llogarive tuaja personale brenda Union Bank;
Transferta nga llogaria juaj ne llogari te personave te tjere brenda Union Bank;
Transferta nga llogaria juaj ne llogari prane bankave te tjera brenda vendit (transferta kombetare);
Transferta nga llogaria juaj ne llogari prane bankave te huaja ne te gjithe boten
   (transferta nderkombetare);