Kryeni veprime bankare të sigurta me UB Online!

 UB Online vjen si një platformë moderne, e thjeshtë në përdorim dhe që mund të aksesohet  nëpërmjet internetit ashtu edhe në formë aplikacioni celular në sistemet operative iOS dhe Android. Organizimi i ri i në paraqitje do t’ju ndihmojë të shfrytëzoni më mirë kohën dhe informacionin, duke menaxhuar llogaritë, kryerjen e transfertave dhe pagesave, të keni pamje të plotë të kredive dhe të përfitoni nga një sërë produktesh dhe shërbimesh të tjera.

-          Ju duhet të jeni klienti i Union Bank Shqipëri.

-        Ju mund të regjistroheni duke vizituar një nga degët e Bankës (rregullat dhe rolet janë të përcaktuara sipas nga klienti ne momentin e regjistrimit).

-          Ju lutem lexoni me kujdes udhëzimet e bankës për çdo transfertë ose për kërkesa të tjera.

  Me UB Online ju mund:

  Manaxhoni llogaritë tuaja

-         Keni pamje të detajeve të Llogarisë dhe balancat e tyre, kontrolloni transaksionet si dhe mund të gjeneroni Lëvizje Llogarie

-         Hapni një Depozitë me Afat, keni pamje të detajuar të depozitave ashtu si dhe mund të ndryshoni udhëzimet në maturim të depozitës

-             Keni pamje të Plan-Pagesës së Kredisë ashtu si dhe shikoni Transaksionet per pagesat e kredise.

-           Keni një qasje të organizuar të Transfertave Hyrëse dhe Transfertave Dalëse nga llogaritë tuaja.

*(rregullat dhe rolet janë të përcaktuara nga klienti ne momentin e regjistrimit)

  Transferta dhe Pagesa

-          Transferoni para midis llogarive tuaja personale, brenda llogarive të Bankës Union ashtu si dhe transferta jashtë Banke në monedhe lokale dhe te huaj. Krijoni Transferta Periodike dhe shënjoni ato që dëshironi si Model Pagese (për transfertat e parave aplikohen rregullat në fuqi të Bankës)

-             Paguani fatura ne faturues te ndryshem dhe detyrimet ne disa institucione shteterore.

-          Regjistroni këmbime valutore për të cilat mund të keni rëne dakort për një kurs këmbimi preferencial me Departamentin e Thesarit

        *(rregullat dhe rolet janë të përcaktuara nga klienti ne momentin e regjistrimit)

  Shërbime të tjera

-         Përdorni llogaritës të ndryshëm si Llogaritës të Depozites me Afat, apo llogaritës për Këstet e Kredisë.

-             Mund të kërkoni online një sërë shërbimesh që lidhen me aksesin pas regjistrimit

  Pranë Bankës

-          Merrni njoftime/sinjalize nga banka per nje sere transaksionesh si dhe perdorni  Kutine e Mesazheve per tu lidhur me ne. 

-           Lokalizoni ATM/Degën më të afërt me ju.

-           Jemi mirënjohës nëse marrim Përshtypje nga ju.

-           Duke na kontaktuar mund të mësoni më shume rreth shërbimeve dhe lehtësirave të tjera që ofrojmë.