Depozita 15 javë + 15 ditë ka karakteristika dhe benefite që e bëjnë të jetë një ofertë unike në treg, ku alternohen afatet e shkurtra me interesa të larta.

 Karakteristikat e produktit:

 

-          Interesa të larta të krahasueshme me interesat e depozitave 12-mujore.

 

-          Ofrohet në monedhen Lek dhe Euro,

 

-          Shuma minimale 1,000,000 Lek/10,000 Eur.

 

-          Afati 120 ditë, pa rinovim automatik.

 

 Avantazhe të tjera të cilat mund t’i përfitoni si paketë me hapjen e depozitës:

 

-          Depozita mund të lidhet me një llogari rrjedhëse, me përdorim të pakufizuar.

 

-          Kartë krediti me komision mirëmbajtje/lëshimi zero, për gjithë kohëzgjatjen e saj.

 

 

 

 

 

-       E-Banking pa komision (paketa bazë). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikoni ketu per te pare normat e interesit