Për këdo që dëshiron ti marrë interesat në çast!

Depozita 11 Mujore ofrohet në Lek/Eur/Usd, në vlera minimale 1mln Lek / 10 mije Eur/10 mije USD.

Interesi parapaguhet që në momentin e hapjes së depozitës.               

Në rast nevoje për fonde lejohet mbyllja e parakohëshme e depozitës.

Klikoni këtu për më shumë informacion mbi ofertën

Klikoni këtu për të parë normat e interesit