Per te gjithe klientet te cilet kerkojne kombinimin e fitimit te larte  nepermjet investimit afatmesem Union Bank hedh ne treg produktin “ Depozita e Veres“.

Shuma min. e hapjes Valuta Afati Interesi
500'000 Lek 375 dite 1.7%
5'000 Eur 375 dite 0.6%


Shuma minimale e celjes se saj eshte 500‘ 000Lek ose 5‘000 Eur

Me produktin Depozita e veres, klientet fitojne interesin me te larte ne treg per afat nje vjecar, fitimi ne kete rast eshte i njejte me depoziten 25 mujore. Ky produkt eshte shume i pershtatshem

per te gjithe ata kliente qe kane fonde te lira ne monethen Lek ose ne Eur ose per ata klient qe ju maturohet depozita ne nje bank tjeter.

Depozita eshte e vlefshme si per individ ashtu dhe per kompani, klienteve ju ofrohet mundësia e rinovimit në maturim në formën e depozitës 12 mujore standarte sipas kushteve në fuqi në momentin e rinovimit.

Afati i depozites eshte 10 muaj + 10 jave, 375 dite kalendarike.


“Depozita e Veres“ eshte nje produkt qe ofrohet per nje periudhe kohe te caktuar.