Çdo vit më mirë!

Depozita me afat maturimi 5 vjet

Depozita ofron normat me konkurruese ne treg për depozitat si ne Lek edhe ne Euro.
Fitoni interesin maksimal, ne fund te periudhës 5 vjeçare.
Përfitoni interes për çdo vit depozitimi.
Ne rast nevoje mund te mbyllni depozitën pa asnjë penalizim.

Klikoni ketu per te pare normat e interesit