Per kapitale qe deshironi ti ruani per pak kohe…

3 mujore
6 mujore
12 mujore

Në LEK, EUR, USD, GBP
Shuma minimale per keto depozita fillon nga 50,000 Lekë ose ekuivalenti ne monedhat e tjera. Interesi kreditohet dhe terhiqet ne fund te afatit te maturimit te depozites. Ne rast nevoje mund ti terhiqni fondet pa penalizim kundrejt interesit te llogarise rrjedhese.

Klikoni ketu per te pare normat e interesit