Shijo verën, ndërkohë interesat e Depozitës Bonus Plus rriten!

 

Përfito interesat më të larta në treg për një afat të shkurtër kohor me depozitën 14 mujore si dhe interes bonus nëse e çel në UB Online ose nëse je pensionist.

Merri më të mirën kësaj vere!

Avantazhet

  • Shuma minimale e investimit 300,000 LEK/3,000 EUR ose USD
  • Afati 14 muaj
  • Ofrohet në monedhën LEK, EUR dhe USD.
  • Interes Bonus 0.20% në LEK dhe 0.1% në EUR, për kategorinë e klientëve “Dixhitalë” dhe “Pensionistë”
  • Interesi përfitohet në fund të periudhës
  • Siguri per fondet tuaja
  • Kontroll në çdo kohë i depozitës nëpërmjet UB Online.

Interesi

  • *Përfitoni 2.5% Interes për depozitën në LEK + 0.20% interes bonus:
  • Nëse e hapni depozitën tuaj nëpërmjet platformës UB Online
  • Për të gjithë ju Pensionistë që sillni kursimet tuaja në Union Bank.

Për ata që dëshirojnë fitime edhe më të larta përfitoni interes 2.9% për depozita mbi 3,500,000 LEK, plus 0.20% interes bonus nëse e hapni depozitën nëpërmjet UB Online apo nëse jeni pensionist.

Ku mund ta çel depozitën?
Hap depozitën tënde nëpërmjet UB Online kudo ku ndodheni, duke zgjedhur DIGI14.

Ju mirëpresim në degët Union Bank ku stafi ynë i dedikuar do t’ju ndihmojë të zgjidhni investimin që ju përshtatet më mirë.

Për të mësuar më shumë mbi produktet e depozitave që Union Bank ofron shfletoni buletinin e normave të interesit.

Depozitat në Union Bank sigurohet deri në shumën 2,500,000 (dy million e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.

  TË DHËNAT E APLIKIMIT