Depozita e Dimrit

Përfito tani nga Depozita e Dimrit me afat 1 vjeçar dhe merr interesa sa depozita 2 vjeçare.

Pasi të klikoni dhe të plotësoni të dhënat tuaja, Union Bank do t’ju kontaktojë për të caktuar një takim në degën e përzgjedhur nga ju.
Scroll

Depozita e Dimrit

Dyfish është më mirë

 

Përfito tani nga Depozita e Dimrit me afat 1 vjeçar dhe merr interesa sa depozita 2 vjeçare.

Depozitat ofrohen në monedhat Lek, Euro dhe USD. Vlera minimale e depozitimit është 500.000 Lek, 5.000 Euro dhe 5.000 USD.

 
 

  • Afati i Depozitës është 12.5 muaj.
  • Oferta është e vlefshme për individë dhe kompani.

  • Kliko      këtu                       për tu njohur me interesat e depozitave në Union Bank.

 
Scroll

Përfito tani nga Depozita e Dimrit me afat 1 vjeçar dhe merr interesa sa depozita 2 vjeçare.

0800 0800

Pasi të klikoni dhe të plotësoni të dhënat tuaja, Union Bank do t’ju kontaktojë për të caktuar një takim në degën e përzgjedhur nga ju.
Të dhënat e klientit