Depozita e Verës

Përfito tani nga Depozita e Verës me afat 1 vjeçar dhe merr interesa sa depozita 2 vjeçare.

Prenoto takimin tani për t'u informuar mbi të gjitha përfitimet e depozitës së verës.
Scroll

Depozita e Verës

Dyfish është më mirë

 

Përfito tani nga depozita e verës me afat 1 vjeçar dhe merr interesa sa depozita 2 vjeçare Depozitat ofrohen në monedhat Lek dhe Euro Vlera minimale e depozitimit është 500.000 Lek dhe 5.000 Euro. Afati i Depozitës është 12.5 muaj

Nëse zgjedh depozitën 35 Mujore, përfiton edhe më shumë me interes.

 
 

  • Ofertat Janë të vlefshme për individë dhe kompani
  • Ofertat vlejnë për fonde të reja dhe fonde që rinovohen

  • Kliko      këtu                       për tu njohur me interesat e depozitave në Union Bank.

 
Scroll

Përfito tani nga Depozita e Verës me afat 1 vjeçar dhe merr interesa sa depozita 2 vjeçare.

0800 0800

Prenoto takimin tani për t'u informuar mbi të gjitha përfitimet e depozitës së verës.
Të dhënat e klientit