Union Bank ofron larmi në produktet depozitore, duke ju siguruar fitim të lartë, siguri dhe fleksibilitet. Ju mund të zgjidhni mes afateve të ndryshme dhe monedhës së dëshiruar, duke përfituar nga interesat tona, ndër më të mirat në treg.

Përfitoni

 • – Norma interesi të favorshme;

  – Afate të larmishme: 3 mujore – 5 vjeçare;

  – Mundësi kreditimi deri në 95% të vlerës së depozitës;

  – Hapje dhe kontroll të depozitave online;

  – Rinovim automatik pa pasur nevojë të paraqiteni në bankë.

Zgjidhni mes Depozitave që ofron Union Bank:

 • Depozita Standarte

  Ju mund të zgjidhni mes depozitave 3, 6 dhe 12 Mujore, në monedhat Lek, Eur, USD dhe GBP. Minimumi i hapjes është 100,000 Lek, 1,000 Eur/USD, 3,000 GBP.

 • Depozita Speciale

  Për planet tuaja speciale ju ofrojmë depozitat tona speciale, te cilat ofrojnë interesa nga më të lartat në treg.  Investoni fondet tuaja në Depozitat Speciale dhe zgjidhni midis alternativave të investimit që ju përshtaten më mirë, me afate 14, 25, 35 mujore në monedhat Lek, Eur dhe Usd.

   

  Depozita Invest

  Për të gjithë klientët që kërkojnë një investim të sigurt, Depozita Invest mundëson interesa fikse gjatë gjithë periudhës. Zgjidhni mes Depozita Invest me afat 5 vjeçar me mundësi kreditimi të interesit në llogari çdo 6 muaj apo me afat 2 vjeçar dhe kreditim interesi çdo muaj në llogari. Ofrohet në monedhat Lek apo Eur dhe mund të mbyllet para afatit pa përfituar interesat e kredituara deri në ato momente.

   

  Depozita Progres

  Nëse dëshironi të përfitoni interesa në rritje dhe fleksibilitet në tërheqje pa humbur interesat që keni përfituar, Depozita Progres me afat 5 vjeçar është zgjedhja ideale për ju. Zgjidhni mes monedhave Lek apo Eur dhe përfitoni interesat çdo vit.

Depozitat në Union Bank sigurohen deri në shumën 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë Lekë) nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave www.asd.gov.al sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 “Për sigurimin e depozitave”, i ndryshuar.