Profil i Shkurter

Union Bank ushtron aktivitetin e saj sipas Licences Nr. 18 te dates 9 Janar 2006, leshuar nga Banka e Shqiperise per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e Shqiperise.
Fillimi i aktivitetit operacional te saj me klientet eshte data 11 Janar 2006.
Union Bank eshte nje banke private me kapital 100% shqiptar me aksioner kryesor Unioni Financiar Tirane sh.p.k. (UFT) dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) me një kapital të paguar prej 17.6 milion Euro.Union Bank, u themelua si një banke private me kapital 100% shqiptar dhe lindi nga njëri prej Institucioneve më të suksesshëm të sistemit financiar shqiptar - Unioni Financiar Tiranë sh.p.k. përfaqësues i Western Union Financial Services Inc. për Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë.Vlerat dhe përvoja pozitive që UFT përcoi tek klientët e tij, bënë të mundur që Union Bank në një kohë mjaft të shkurtër të zgjeronte rrjetin e degëve në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke hapur 31 degë të reja në 3 vjet dhe duke u bërë natyrshëm zgjedhja e preferuar e klientit shqiptar.

Lexo me shume...