Union Bank ushtron aktivitetin e saj sipas Licencës Nr. 18 të datës 9 Janar 2006, lëshuar nga Banka e Shqipërisë për të ushtruar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë.

Fillimi i aktivitetit operacional të saj me klientët është data 11 Janar 2006. 
Union Bank është një bankë private me kapital 100% shqiptar me aksioner kryesor Unioni Financiar Tiranë sh.p.k. (UFT) dhe Banka Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) me një kapital të paguar prej 17.6 milion Euro. Union Bank, u themelua si një bankë private me kapital 100% shqiptar dhe lindi nga njëri prej Institucioneve më të suksesshëm të sistemit financiar shqiptar - Unioni Financiar Tiranë sh.p.k., përfaqësues i Western Union Financial Services Inc. për Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë. Vlerat dhe përvoja pozitive që UFT përçoi tek klientët e tij, bënë të mundur që Union Bank në një kohë mjaft të shkurtër të zgjeronte rrjetin e degëve në të gjithë territorin e Shqipërisë, duke hapur 31 degë të reja në 3 vjet dhe duke u bërë natyrshëm zgjedhja e preferuar e klientit shqiptar.

 Lexo me shume...