Profil i Shkurter

Union Bank ushtron aktivitetin e saj sipas Licences Nr. 18 te dates 9 Janar 2006, leshuar nga Banka e Shqiperise per te ushtruar veprimtari bankare ne Republiken e Shqiperise.
Fillimi i aktivitetit operacional te saj me klientet eshte data 11 Janar 2006.
Union Bank eshte nje banke private me kapital 100% shqiptar me aksioner kryesor Unioni Financiar Tirane sh.p.k. (UFT).

Lexo me shume...

Misioni Yne

Union Bank ka marre persiper qe te behet nje Organizem i qendrueshem dhe i fuqishem financiar, lehtesisht i prekshem nga cdo qytetar shqiptar, por edhe biznes, nje Institucion qe ofron tek klientet e saj, nje nivel shume te larte sherbimesh.
Duke patur ne qender te vemendjes klientin dhe nevojat e tij financiare, Union Bank eshte e perqendruar ne 2 drejtime kryesore:

Lexo me shume...

Vizioni Yne

Te behemi  banka e preferuar e klientit.

Ne Union Bank, ne synojme te shkelqejme ne sherbimin ndaj klientit,duke synuar fort ne forma inovative qe rritin mundesine e afrimit Banke-klient.