APLIKIM KREDIE PER INDIVIDE
Te dhena mbi Kredine

Te dhena baze per aplikuesin

Te dhena profesionale dhe punesimi te aplikuesit

Te ardhurat mujore
Te dhena mbi investimin (nese investimi eshte pasuri e paluajtshme)

Ekspozimi Kreditor Aktual (Kredite Aktive)