Union Bank mirepret cdo lloj feedback te klienteve tane, ndaj ne jemi ne perpjekje te vazhdueshme per te permiresuar sherbimin e ofruar duke qene me prane nevojave te klienteve tane.

Te gjitha ankesat tuaja do te trajtohen ndershmerisht ne kohen dhe menyren e duhur duke u perdorur ne permiresimin e sherbimit nese eshte e nevojshme.

Te dhenat e Ankeses